JAK WYCHOWAĆ MIŁE DZIECI – METODA MAŁYCH KROKÓW

Jodie, uczestniczka jednego z naszych kursów, była bardzo szczera. ?Nie lubię dzieci”, powiedziała. ?Mam ich trójkę i z biegiem czasu zdałam sobie sprawę, że po prostu nie lubię dzieci!” Jest to prawdziwy problem, ponieważ jeśli Jodie nie lubi własnych dzieci, to któż inny je polubi? Jej zadaniem jest przecież uczynić dzieci takimi, aby dały się lubić. Aby jej dopomóc, wnikamy głębiej w szczegóły. Jak należy zmienić dzie­ci, aby Jodie mogła je polubić? Sporządzamy listę.

Dwulatek winien przestać bić i gryźć.
Czterolatek winien przestać grymasić i uskarżać się ciągle na swój los.
Pięciolatek winien nauczyć się wykonywać polecenia za pierwszym razem.

Miłość łagodna zdominowała tu miłość stanowczą i zdajemy sobie spra­wę, że Jodie jest zupełnie wyczerpana. Potrzebuje jednego dnia w tygo­dniu wyłącznie dla siebie, a ponadto dodatkowej pomocy ze strony męża. Oboje postanawiają bardziej wspierać się wzajemnie, wspólnie wprowa­dzać w życie zasady miłości stanowczej i wzmacniać się nawzajem. Aby tego dokonać, on ograniczy swe godziny pracy z 50 do 45 tygodniowo. Kiedy dzieci będą grzeczne, chętniej będzie spędzał czas w domu. Gdy spotkaliśmy Jodie sześć miesięcy później, wyglądała na znacznie bardziej zrelaksowaną i pogodną. Jej życie jest nadal pełne ciężkiej pra­cy, ale Jodie łagodniej traktuje samą siebie i ma poczucie znacznie lep­szych relacji z własnymi dziećmi.