NAGRODY I KONSEKWENCJE

Dobrym przykładem są tablice, na których dzieciom przypi­na się gwiazdki za dobre sprawowanie i zazwyczaj na koniec tygodnia lub po uzyskaniu odpowiedniej liczby gwiazdek otrzymują jakąś nagrodę. Gwiazdki mogą odnieść dobry sku­tek, ponieważ pomagają rodzicom skoncentrować się na po­zytywach, a dzieciom na mniejszych, cząstkowych zadaniach i celach do osiągnięcia. W przypadku niektórych dzieci jest to sposób bardzo pomocny.

Kieszonkowe pieniądze w małych kwotach, prace, które dziecko ?musi” wykonywać w rodzinie, i zapłata za dodatko­we zadania to mieszanka nagród, które sprawdziły się w wielu rodzinach, ponieważ przypominają rzeczywisty świat.

Podobnie działa praca jako ?naturalna konsekwencja”, jako rozwiązanie problemu spowodowanego przez dziecko – zmia­na prześcieradła po zmoczeniu łóżka, kłopoty związane ze spóźnieniem się do szkoły i tak dalej. W miarę upływu lat dzieci potrafią wyciągnąć coraz większą naukę z rezultatów swych uczynków i jest bardzo ważne, aby rodzice to umożliwili i tym kierowali. Naturalne konsekwencje same w sobie nie są bowiem wystarczające – przykładowo poszukiwanie konsekwencji bie­gania po ruchliwej ulicy nie byłoby zbyt dobrym pomysłem.