NASZE RADY

To, jaki rodzaj opieki wybierzemy dla naszego dziecka, po­winno być uzależnione od jego indywidualnych potrzeb. Jak już wspomnieliśmy wcześniej, nie ma uniwersalnych receptur na to, co jest idealne dla każdego dziecka. My, rodzice, musi­my zdać się tu na zdrowy rozsądek. Poniżej pozwalam sobie podsunąć kilka wskazówek, jakimi, moim zdaniem, należy się kierować przy wyborze formy opieki nad dzieckiem:

WIEK

Dziecko poniżej roku bezwzględnie nie powinno być odda­wane do żłobka. Zorganizujmy nasze codzienne sprawy tak, by dziecko stale przebywało choć z jednym z nas. Wyjątek mogą stanowić pojedyncze wyjścia wieczorem, kiedy to ma­lec zostaje pod opieką sprawdzonej, znanej nam osoby.

Jeśli już posyłamy dziecko do żłobka lub przedszkola, pro­ponuję rozważenie następujących propozycji:

Gdy dziecko ma rok – spędza w ośrodku jeden dzień w ty­godniu, np. od 10.00 do 15.00.

Gdy dziecko ma dwa lata – najwyżej dwa krótkie pobyty w tygodniu.

Gdy dziecko ma trzy lata – najwyżej trzy krótkie pobyty w tygodniu.

Gdy dziecko ma cztery lata – najwyżej cztery krótkie pobyty w tygodniu.

Oczywiście, sposób postępowania powinien być uwarun­kowany rzeczywistymi potrzebami i rozwojem dziecka, które przez cały czas należy pilnie obserwować.